Transferohu lehtësisht nga gjimnazet e përgjithshme tek shkollat e mesme profesionale deri në dhjetor 2023