“Teeth Modeling Workshop”, një ditë në laboratorin e stomatologjisë