Të rinjtë e Gjimnazit Elite njihen me profesionet e ekonomisë.