Takim informues mbi profesionet mjekësore me të rinjtë në Pogradec