Studentët e Mjekësisë në UniBa ofrojnë shërbime mjekësore për të moshuarit në Qendrën Multidisiplinare Sociale