Studentët e Mjekësisë në UniBa ofrojnë shërbime mjekësore për qytetarët