“Strategjitë për Menaxhimin e Parave: Rruga drejt Stabilitetit Financiar”