“Sesion informues me maturantë të interesuar në fushën e teknologjisë”