Sesion Informues me maturantë në fushën e Informatikës dhe Shkencave Kompjuterike.