Përgatitje e aspirinës në laboratorin e Shkencave Kimike në UniBa