Krijimi i kulturës së sigurisë në menaxhimin e përdorimit të barnave.Roli i farmacistit.