Klubi Sport, Nutricion dhe Turizëm udhëtim në Valbonë dhe Prizren