“Këshillim karriere në fushën e informatikës me të rinjtë në Fier”