GJIMNAZI “MJESHTËRIA SPORTIVE” VIZITË NË UNIVERSITETIN BARLETI