Farmakovigjilenca-Shkenca që zbulon dhe evidenton efektet e padëshiruara të barnave.