BARLETI STARTUP DHE LEDIO CERKA PËRFAQËSOJNË SHQIPËRINË NË FINALET GLOBALE TË CBC NË KOPENHAGEN!